Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja I&T Metall OÜ (edaspidi andmetöötleja). Küsimuste  korral võtke meiega ühendust aadressil info@extal.ee.

Küpsised

Kasutame veebilehel küpsiseid. Küpsised aitavad tagada meie veebilehe toimimise ja funktsionaalsuse. Küpsiste kasutamiseks küsime alati nõusolekut. Igal ajal saad küpsistega nõustuda või neist keelduda. Küpsised liigitatakse kategooriatesse vastavalt nende olemusele ja eesmärgile: funktsionaalsed, analüütilised ja suunatud ehk turundusküpsised.

Isikuandmete töötlemine

Kui te külastate või kasutate meie teenuseid, võime töödelda teie isikuandmeid olenevalt sellest,  milliseid valikuid teete ja milliseid funktsioone meie veebilehel kasutate. Kui külastajad täidavad saidil vormi, kogume külastaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi. Töötleme teie teavet, et pakkuda, täiustada ja hallata oma teenuseid, suhelda teiega turvalisuse ja pettuste ennetamise eesmärgil ning seaduste järgmiseks. 

Manustatud sisu teistelt veebisaitidelt

Meie veebilehel võib olla viidatud sisu teistelt veebisaitidelt (nt videod, pildid, artiklid jne). Need veebisaidid võivad koguda teie kohta andmeid ning kasutada küpsiseid. Kui kasutate kolmanda osapoole sisu (näiteks vaatate YouTube’i videot ja klõpsate Facebookis linki “jaga”), võib see kolmas osapool oma äranägemise järgi ise seada talle kuuluvad küpsised ja koguda andmeid. 

Andmete jagamine

Me võime jagada teie andmeid kolmandate osapooltega, kes osutavad teenuseid meile või meie nimel ja nõuavad selle töö tegemiseks juurdepääsu sellisele teabele. Kolmandate osapooltega on sõlmitud lepingud, mille eesmärk on aidata kaitsta teie isikuandmeid. See tähendab, et nad ei saa teie isikuandmetega midagi peale hakata, välja arvatud juhul, kui oleme andnud neile loa seda teha. Samuti ei jaga nad teie isikuandmeid ühegi organisatsiooniga peale meie. Lisaks on kolmandad osapooled kohustatud kaitsma andmeid, mida nad meie nimel hoiavad, ja säilitama neid meie määratud aja jooksul. Kolmandate osapoolte kategooriad, kellega võime isikuandmeid jagada, on järgmised: reklaamivõrgustikud, andmeanalüütikateenused, ümbersihtimisplatvormid, müügi- ja turundustööriistad, sotsiaalvõrgustikud ja veebisaitide hostimisteenuse pakkujad.

Andmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesoleva privaatsusteatises sätestatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega on nõutud pikem säilitusperiood (nt maksu-, raamatupidamis- või muud juriidilised nõuded). Kui meil puudub pidev õiguspärane äriline vajadus teie isikuandmete töötlemiseks, siis me kas kustutame või anonümiseerimine need andmed.

Õigused

Kui olete meie veebilehel täitnud päringuvormi täitnud, võite taotleda eksporditud faili meie valduses olevatest isikuandmetest, sealhulgas kõigist teie poolt meile edastatud andmetest. Samuti võite taotleda, et kustutaksime kõik teie kohta säilitatavad isikuandmed. See ei hõlma andmeid, mida oleme kohustatud säilitama haldus-, õigus- või turvaeesmärkidel. Kui teil on küsimusi või kommentaare oma privaatsusõiguste kohta, võite meile kirjutada aadressil info@extal.ee.

Ajavahemikul 23.05.2023 – 22.11.2024 teostab osaühing I&T Metall digipöörde projekti nr 20.1.01.23-0382, mille eesmärgiks on kasvatada pikas perspektiivis ettevõtte tootmise autonoomsust ning suurendada erinevate protsesside digitaliseeritust ja automatiseeritust, eesmärgiga vähendada töötajate ajakulu manuaalsete tööülesannete täitmisele (mida on võimalik automatiseerida), suurendada ettevõtte üldist tootmisvõimekust ning kasvatada ettevõtte tegevuse kaudu loodavat lisandväärtust.

Projekti tulemusel investeeritakse olulisimate tuvastatud kitsaskohtade lahendamisse, mis hõlmab endas uue robotiseeritud töötlemiskeskuse ja automaatse instrumendikapi kasutusele võtmist ja nende liidestamist majandustarkvaraga, majandustarkvara liidestamist tootmise raporteerimistarkvaraga, uute tööstuslike raporteerimiskeskuste kasutusele võtmist ning tootmishoone läbipääsusüsteemi liidestamist majandustarkvaraga. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 281 160 eurose kaasrahastusega.