Experts in high precision CNC machining

We provide various CNC services and manufacture high-grade components in modern machining centers. SERVICES

Partners

Team

We have reliable cooperation partners and engineers with long-term experience.

About us

Technology

In-depth CAM programming capabilities. Modern 3-5-Axis CNC milling machining centers.

EQUIPMENT

Experience

Key customers highly value our quality and reliability.

SERVICES

Certificates

We meet the standard requirements of the international quality management system ISO 9001.

We have experience in metal and plastic processing since 1994

The machine industry, automation equipment, medical engineering, and apparatus construction companies use the central part of our production.

CAM PROGRAMMING

High-Tech Equipment

5-AXIS machining

3-AXIS machining

ALL COMMON MATERIALS

LONG-TERM EXPERIENCE

Precision and accuracy

Cost-effectiveness

Quick and fast turnaround

Reliability and fast delivery

EXPERT QUALITY CONTROL SYSTEM

COMPLETE SOLUTIONS

  • Request
  • Consultation
  • Prototype (if needed)
  • Ordering materials
  • Work process
  • Delivery
Request
Ajavahemikul 23.05.2023 – 22.11.2024 teostab osaühing I&T Metall digipöörde projekti nr 20.1.01.23-0382, mille eesmärgiks on kasvatada pikas perspektiivis ettevõtte tootmise autonoomsust ning suurendada erinevate protsesside digitaliseeritust ja automatiseeritust, eesmärgiga vähendada töötajate ajakulu manuaalsete tööülesannete täitmisele (mida on võimalik automatiseerida), suurendada ettevõtte üldist tootmisvõimekust ning kasvatada ettevõtte tegevuse kaudu loodavat lisandväärtust.

Projekti tulemusel investeeritakse olulisimate tuvastatud kitsaskohtade lahendamisse, mis hõlmab endas uue robotiseeritud töötlemiskeskuse ja automaatse instrumendikapi kasutusele võtmist ja nende liidestamist majandustarkvaraga, majandustarkvara liidestamist tootmise raporteerimistarkvaraga, uute tööstuslike raporteerimiskeskuste kasutusele võtmist ning tootmishoone läbipääsusüsteemi liidestamist majandustarkvaraga. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 281 160 eurose kaasrahastusega.