We can become your trusted supplier on EU market

I&T Metall (Extal), founded in 1994, offers precision machining solutions to customers who demand high quality.

We offer various custom metal processing services, including CAM programming, prototyping, and full-scale CNC manufacturing and finishing. A highly qualified team, an extensive portfolio of CNC machines, a competent supply chain, and strict quality control allow us to deliver CNC machined components on time. It is our quality and delivery reliability that our key customers highly value.

We specialize in precision milling and turning, covering many industries. The central part of our production is used by the machine industry, automation equipment, medical engineering, apparatus construction companies, hydraulic, aviation, and marine engineering manufacturers, and oil and defense industry companies.

Partners

Services

We offer cost-effective solutions for every task, be it the production of individual CNC components or larger series. SERVICES

Equipment

We have 9 CNC machining centers in use, which cover all the main needs in the field of CNC machining. EQUIPMENT

Ajavahemikul 23.05.2023 – 22.11.2024 teostab osaühing I&T Metall digipöörde projekti nr 20.1.01.23-0382, mille eesmärgiks on kasvatada pikas perspektiivis ettevõtte tootmise autonoomsust ning suurendada erinevate protsesside digitaliseeritust ja automatiseeritust, eesmärgiga vähendada töötajate ajakulu manuaalsete tööülesannete täitmisele (mida on võimalik automatiseerida), suurendada ettevõtte üldist tootmisvõimekust ning kasvatada ettevõtte tegevuse kaudu loodavat lisandväärtust.

Projekti tulemusel investeeritakse olulisimate tuvastatud kitsaskohtade lahendamisse, mis hõlmab endas uue robotiseeritud töötlemiskeskuse ja automaatse instrumendikapi kasutusele võtmist ja nende liidestamist majandustarkvaraga, majandustarkvara liidestamist tootmise raporteerimistarkvaraga, uute tööstuslike raporteerimiskeskuste kasutusele võtmist ning tootmishoone läbipääsusüsteemi liidestamist majandustarkvaraga. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 281 160 eurose kaasrahastusega.